Wie ben ik en wat doe ik nu eigenlijk ?

karen2019

Ik ben Karen Germeys, van huize uit katholiek opgegroeid. Gedoopt en gevormd, zoals nog vele kinderen toen. Altijd heb ik mezelf ‘gelovig’ genoemd en ik was actief als misdienaar in de parochie. Toch was het in mijn tienerjaren eerder een gewoonte dan een engagement of iets van diepgaande betekenis . Die echte persoonlijke keuze voor het geloof kwam maar sinds mijn studentenjaren in Leuven. Daar trof ik andere jongeren die ook interesse hadden voor geloof en met wie ik in gesprek kon gaan.

logo ijdDe ontdekking van het rijke aanbod van de jongerenpastoraal (IJD) speelden hierbij een ook grote rol. Zomervakantie-initiatieven als Wereldjongerendagen en Ganagobie openden voor mij een nieuwe wereld waar geloofsinhoud hand in hand gaat met ambiance, sfeer en vriendschap maar even goed met bidden, stilte en viering. Ik leerde (een beetje) bidden met de Bijbel dankzij het Samuëlproject en ontmoette mijn nieuwe vrienden tijdens advents- of vastenontmoetingen, op de jongerenavonden in het Seminariehuis, enzoverder.

Verder op weg

Ik verlangde een sterkere inhoudelijk vorming en daarom koos ik ervoor om na mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen ook nog Godsdienstwetenschappen te studeren.  In 2008 behaalde ik het masterdiploma, met een jaar onderbreking van mijn studie waarin ik werkte als ziekenhuispastor.

Ondertussen was er sinds enkele jaren een verlangen aan het groeien. Iedere keer, hoewel ik het soms probeerde te negeren, kwam deze gedachte terug: zou het leven in gemeenschap, het leven als zuster, niets voor mij zijn?  Hier en daar had ik enkele jonge zusters ontmoet die op mij een bijzondere aantrekkingskracht schenen uit te oefenen. Ze leken zo gelukkig met de levenskeuze die ze hadden gemaakt. Ze waren helemaal ‘van God’ en tegelijkertijd helemaal ‘van de mensen’. Zusters die hielden van het leven en vreugde uitstraalden. Ik moest dus wel op verkenning  gaan.

Gemeenschapsleven bernies

Na de zomer van 2008 ben ik daarom gaan meeleven in de gemeenschap van de zusters Bernardinnen. Na enkele maanden voelde ik dat dit inderdaad wel een hele mooie keuze zou zijn.  Ik koos van harte voor de vorming en mocht helemaal thuiskomen in deze congregatie. Tijdens mijn initiële vorming werkte ik drie jaar (deeltijds) als medewerker aan een onderzoeksproject rond de katholieke identiteit van scholen.

Toen het onderzoeksproject begin 2012 werd afgerond, kon ik me rustig voorbereiden op mijn eerste geloften. Ik had de geloften ontdekt als een weg om te groeien in innerlijke vrijheid.  Bij het feest van Pasen (april 2012) mocht ik mijn engagement uitspreken, te midden van de medezusters , vrienden en kennissen. Het was een eerste  ‘ja’ dat verder mocht groeien in de diepte, onderweg naar het definitieve antwoord op zijn uitnodiging.
Op 25 maart 2017 bevestigde ik mijn jawoord voor altijd. Ik ben er nog steeds gelukkig om.

Studentenpastor

Niet lang na mijn eerste geloften kwam de vraag of ik me wilde engageren voor het  bisdom als’ studentenpastor’. Dat doe ik graag en van harte. De bedoeling van mijn functie is om in de eerste plaats een aanspreekpunt en tochtgenoot te zijn voor studenten met interesse voor het christelijke geloof. Om samen met hen op zoek te gaan naar de rijkdom van het geloof en wat dit voor hun leven concreet kan betekenen. Ik mag ‘er’ zijn om te luisteren naar hun verhaal… Wie wil, verwijs ik ook graag door naar initiatieven van de jongerenpastoraal (IJD). Uit eigen ervaring weet ik immers hoe deugd het kan doen om andere jongeren te ontmoeten die ook bezig zijn met geloof.  Ook zij zoeken (soms aarzelend)  hoe je vandaag, in deze wereld en in deze tijd, kan leven vanuit het evangelie… Gelovig zijn of worden doe je nooit alleen.

studentDaarom is het een ander aspect van mijn opdracht om een contactpersoon te zijn tussen de wereld van het hoger onderwijs en de jongerenpastoraal van het bisdom Gent . Als je op jouw school graag meer zou horen over het aanbod van de jongerenpastoraal, aarzel dan ook niet om me te contacteren. Wie weet wat we samen kunnen bedenken !