Categorie archief: Uncategorized

Kome over ons uw Geest…

epicleseMisschien is het niet onzinnig om in deze dagen voor Pinksteren iets te zeggen over de rol van de heilige Geest in de eucharistie. Natuurlijk is Hij altijd aanwezig en werkzaam in de liturgie. Hij is de Liefdeskracht die ons voortdurend met God verbindt. De hele viering staat onder het teken van de Vader, de Zoon en de Geest.
Toch zijn er enkele bijzondere momenten waarin gebeden wordt om de Geest: in de vaktermen heet dat de epiclese (‘aanroeping’). De Geest wordt erbij geroepen om zowel de gaven van brood en wijn als de gelovigen te ‘heiligen’, dat wil zeggen: dichter bij God brengen.
De aanroeping van de Geest leert ons dat de viering van eucharistie geen magie is. Het is niet de priester die met zijn woorden en gebaren die de brood en wijn tot Lichaam en Bloed van Jezus maken. Het is enkel de adem van Gods Liefde die dat tot stand kan brengen. Net zoals alleen de dynamiek van zijn Geest ons als gelovigen naar elkaar kan doen toegroeien. De Geest bouwt ons op tot gemeenschap. De aanroeping van de Geest plaatst de viering dan ook heel uitdrukkelijk in de actualiteit van ons bestaan. Het is niet alleen een gebeuren of een herinnering aan het verleden van Jezus, maar maakt dat wij ook hier en nu ‘geheiligd’ woorden tot het Lichaam van Christus, de plek waar God kan wonen.

Reacties uitgeschakeld voor Kome over ons uw Geest…

Opgeslagen onder litugie vieren, Uncategorized

De dienst van het Woord: “om te luisteren en te antwoorden” (2)

cropped-bijbelgroot.jpgIn een goed gesprek mogen beide gesprekspartners zich uitspreken. Zo ook in de eucharistie. We luisteren niet alleen naar wat God ons wil zeggen (doorheen de lezingen en de homilie), we reageren ook op zijn Woord en vertellen ook wat ons ter harte gaat.
De antwoordpsalm (na de eerste lezing) is een manier waarop we antwoord geven op Gods Woord dat we hebben beluisterd. Vele generaties, ook Jezus zelf hebben in de psalmen woorden gevonden om hun geloof voor God uit te spreken. Dankbaarheid, vreugde en vertrouwen maar ook verdriet, wanhoop en woede, alles kan je terugvinden in de psalmen.
In de voorbede wenden we ons met onze eigen woorden tot God. We leggen Hem voor wat er in ons leeft aan vreugde en dankbaarheid, aan zorgen en verdriet. Toch gaat het in de eerste plaats niet alleen en allereerst om onszelf. Ons gebed is een dienst aan alle mensen: we bidden voor de grote noden van onze wereld en de Kerk, voor mensen die op één of andere manier te lijden hebben. We bidden ook voor hen die ons lief zijn en we vragen dat God hen allen nabij wil zijn.

Reacties uitgeschakeld voor De dienst van het Woord: “om te luisteren en te antwoorden” (2)

Opgeslagen onder litugie vieren, Uncategorized

De dienst van het Woord: “om te luisteren en te antwoorden” (1)

Ambo.Rabboeni 008In een eucharistieviering lezen we de Schrift niet als een geschiedenis boek, dat verhalen van vroeger vertelt. Op het einde van de lezing klinkt vaak ‘Zo spreekt de Heer’ of ‘Woord van de Heer’. We lezen de oude Bijbelteksten inderdaad vanuit het geloof dat God ons daarin ook vandaag  – hier en nu- een levend Woord toespreekt. Zoals Hij vroeger Abraham, Mozes en zoveel anderen heeft aangesproken, zo spreekt Hij het ook tot ons.

In de lezing van het evangelie proberen we de stem van de verrezen Christus te beluisteren. De liturgie drukt dit mooi uit: terwijl we God lof toezingen met het ‘Alleluia’ , staan we recht, want in het evangelie begroeten we Jezus zelf. Bij plechtige vieringen wordt het evangelieboek aangebracht, begeleid door brandende kaarsen en wordt het bewierookt. Dit mag ook duidelijk klinken als de gemeenschap de aankondiging van de voorganger (‘Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus) beantwoordt de begroeting ‘Lof zij U, Christus’.  Het maakt wel degelijk een verschil hoe je klemtoon hier legt.

Reacties uitgeschakeld voor De dienst van het Woord: “om te luisteren en te antwoorden” (1)

Opgeslagen onder litugie vieren, Uncategorized

Amen !

amen_1982cIn de eucharistie zeggen we heel vaak dat korte woord: ‘Amen’. Het woord heeft dezelfde Hebreeuwse wortel als asemunah  (geloof) maar is ook verbonden met het woord emet dat waarheid betekent. Het drukt een rotsvast vertrouwen uit , aanvaarding en betrouwbaarheid.’ Amen’ antwoorden betekent dus zoveel als  ‘Hier vertrouw ik mij aan toe, dit is de vaste grond onder mijn voeten’.  Tegelijkertijd drukt het ook een engagement uit: ‘Hier wil ik van leven, dit geeft mijn richting aan mijn denken, doen en handelen.’
Als je die sterke betekenis wilt laten klinken dan lukt dat niet als ons ons ‘amen’ gemompeld wordt of vergeten. We mogen het bewust uitspreken met overtuiging, kracht en moed.

 

Reacties uitgeschakeld voor Amen !

Opgeslagen onder litugie vieren, Uncategorized