Categorie archief: litugie vieren

Wat zegt je lichaam als je de communie ontvangt?

hostie

-De communie ontvang je rechtop staand. Rechtstaan is de houding bij uitstek van de gelovige.  Je staat recht omdat je bij je doopsel met Christus bent opgestaan. Zo druk je door je lichaamshouding zelf je verlangen uit om Christus te volgen.

-In de palm van je geopende hand ontvang je de communie: je neemt niet een stukje brood naar keuze uit de schaal. Het gebaar van je geopende handen drukt het verlangen uit van je hart dat zich opent om de gave van God te verwelkomen.

Het bewust veelvoudig ‘inoefenen’ van dit eenvoudige gebaar helpt ons om Christus zelf voortdurend te verwelkomen in het bestaan. Wanneer je je hand opent bij de communie, open je je hart voor elke gave waarin je Christus zelf herkent, gesteld dat je ook je ogen opent. Wanneer je je handen opent om aan het altaar het sacrament te ontvangen, maak je je klaar om de anderen te ontvangen: je broeders en zusters, je vrienden … : want ook zij zijn op hun beurt Lichaam van Christus!

Het volledige artikel vind je hier.

Reacties uitgeschakeld voor Wat zegt je lichaam als je de communie ontvangt?

Opgeslagen onder litugie vieren

Hoe maak je een kruisteken?

kruistekenWanneer je een kruisteken maakt, maak het dan goed. Geen haastig, verminkt gebaar, waarvan men niet weet wat het eigenlijk moet betekenen. Neen, een goed kruisteken, langzaam, groot, van het voorhoofd tot de borst, van de ene schouder tot de andere.

Voel je, hoe het je helemaal omvat? Concentreer je. Leg al je gedachten en je hele gemoed in dit teken, Zoals het gaat van voorhoofd tot borst, van schouder tot schouder. Dan voel je: het omvat je helemaal, je lichaam en je ziel. je denken en je willen, verstand en gemoed, doen en laten. Alles wordt erin gesterkt, getekend, gezegend,

Waarom? Het is het teken van de verlossing. Aan het kruis heeft onze Heer alle mensen verlost; de geschiedenis, de wereld. Door het kruis heiligt Hij de mens, volledig, tot in de laatste vezel van zijn wezen. Daarom maken wij het kruisteken voor het bidden, om ons aan al het andere te onttrekken en gedachten, hart en wil op God te richten. Na het gebed, opdat in ons zou blijven wat God ons heeft geschonken. In de bekoring, opdat het ons zou sterken. In het gevaar, opdat het ons zou beschermen. Bij de zegen, opdat Gods levenskracht opgenomen wordt in de ziel en alles daarin bevrucht en wijdt.

(naar Romano Guardini)
meer info vindt je hier

Reacties uitgeschakeld voor Hoe maak je een kruisteken?

Opgeslagen onder litugie vieren

Over de vredeswens in de eucharistie

vredewens regenboog* De vredeswens is niet bedoeld om vriendelijk ‘goededag’ te zeggen of als een gebaar van sympathie of genegenheid.
De ‘vrede van de Heer’ wordt beschouwd als een gave van de verrezen Heer die midden in de gemeenschap aanwezig komt. Het is de verzoening, de herstelde harmonie tussen de mensen en van de hele schepping, de definitieve verbondenheid tussen God en de mens. Die diepe ‘vrede’ is iets wat alleen God tot stand zal kunnen brengen.
* Een geschenk van God is er nooit om enkel voor zichzelf te houden … Dat wordt precies uitgedrukt door de uitnodiging om de vrede die we zelf ontvangen, door te geven aan de gelovigen naast ons.
* Je hoeft niet zoveel mogelijk medegelovigen persoonlijk de vrede gaan wensen.  Misschien is het beeld van een ‘ketting’, waarbij we allemaal schakels zijn in het doorgeven van de vrede inspirerend: de vrede vertrekt van op het altaar, bij Christus. De priester, die sacrament is van Christus, zegt ons die vrede toe. Daarna kunnen alle gelovigen zich een schakel weten in de ketting van Christus’ vrede die zich verspreidt en die vrede doorgeven aan de gelovigen rondom hen.
* De vrede kan je doorgeven met een sereen gebaar, dat toch spreekt van hartelijkheid.

Voor uitgebreidere info en achtergrond over de vredesritus in de eucharistie: klik hier.

Reacties uitgeschakeld voor Over de vredeswens in de eucharistie

Opgeslagen onder litugie vieren