Kome over ons uw Geest…

epicleseMisschien is het niet onzinnig om in deze dagen voor Pinksteren iets te zeggen over de rol van de heilige Geest in de eucharistie. Natuurlijk is Hij altijd aanwezig en werkzaam in de liturgie. Hij is de Liefdeskracht die ons voortdurend met God verbindt. De hele viering staat onder het teken van de Vader, de Zoon en de Geest.
Toch zijn er enkele bijzondere momenten waarin gebeden wordt om de Geest: in de vaktermen heet dat de epiclese (‘aanroeping’). De Geest wordt erbij geroepen om zowel de gaven van brood en wijn als de gelovigen te ‘heiligen’, dat wil zeggen: dichter bij God brengen.
De aanroeping van de Geest leert ons dat de viering van eucharistie geen magie is. Het is niet de priester die met zijn woorden en gebaren die de brood en wijn tot Lichaam en Bloed van Jezus maken. Het is enkel de adem van Gods Liefde die dat tot stand kan brengen. Net zoals alleen de dynamiek van zijn Geest ons als gelovigen naar elkaar kan doen toegroeien. De Geest bouwt ons op tot gemeenschap. De aanroeping van de Geest plaatst de viering dan ook heel uitdrukkelijk in de actualiteit van ons bestaan. Het is niet alleen een gebeuren of een herinnering aan het verleden van Jezus, maar maakt dat wij ook hier en nu ‘geheiligd’ woorden tot het Lichaam van Christus, de plek waar God kan wonen.

Reacties uitgeschakeld voor Kome over ons uw Geest…

Opgeslagen onder litugie vieren, Uncategorized

Reacties zijn gesloten.