Heilig, heilig, heilig !

SanctusHet eucharistisch gebed is een kernstuk in de viering van de eucharistie. De bedoeling ervan wordt aangegeven in de uitnodiging die klinkt bij de aanvang: “brengen we dank aan de Heer onze God”. We danken God voor de gaven van de schepping en van het leven, om de liefde die ons met elkaar verbindt en vooral omdat Hij in Jezus heeft getoond hoe groot zijn liefde voor ons is. Dat horen we al van het begin van het eucharistische gebed (prefatie) waarin de toon van lofprijzing en dankzegging centraal staat. De lofprijzing mondt uit in een lied waarin we samen met heel de schepping God heiligheid bezingen.

Het “heilig” bestaat uit twee delen die eigenlijk aangepaste bijbelcitaten zijn.  Jesaja 6, 3 (cf. Apok 4;8) vertelt hoe de engelen in de hemel Gods heiligheid bezingen. We sluiten ons bij hen aan en mogen ons deel weten van een ontelbaar grote menigte die zonder ophouden Gods lof zingt, zelfs al zouden we maar met enkelen aanwezig zijn in de viering. (Ontzagwekkend, als je je er bewust van wordt!)
Het tweede deel vindt zijn oorsprong in psalm 118,26 en vooral in Mat 21,9 en Mc 11,9-10 die de intocht van Jezus in Jeruzalem beschrijven. Hij wordt verwelkomd als de Gezegende die komt in de naam van God. Ook wij verwelkomen Jezus die hier en nu onder ons –zelfs in ons- zal komen in de tekenen van brood en wijn en die ons als gemeenschap opbouwt tot zijn Lichaam, waarin Gods Geest zijn woning vindt.

Reacties uitgeschakeld voor Heilig, heilig, heilig !

Opgeslagen onder litugie vieren

Reacties zijn gesloten.