Focus: het fundament van de liturgie

kruisduifDe christelijke liturgie wordt bepaald door de dynamiek van het gebed tot de Vader, met en door de Zoon en in de kracht van de Geest. Het ontdekken van deze dynamiek helpt ons de viering te leren beleven als een heel gevarieerde dialoog tussen onszelf als verzamelde gelovigen en de Vader, de Zoon en de Geest. Let eens op wat er fundamenteel gebeurt:

Bidden tot de Vader
God staat in de bijbel aan het begin van alles: Hij is de bron van alle leven en liefde, die ook ons met zijn scheppend Woord tot leven heeft geroepen.  Het liturgische gebed richt meestal tot de Vader: onze dankbaarheid, lofprijzing en vragen zijin uiteindelijk tot Hem gericht
met en door de Zoon
Tegelijkertijd kennen we heel goed het besef van Gods verborgenheid ‘Niemand heeft God ooit gezien…’ (Joh  1,18). We voelen dat Hij ons begrip ver te boven gaat. daarom doen we steeds weer een beroep op Jezus Christus en bidden we “door Hem en met Hem en in Hem.” Jezus is de grote Bruggenbouwer, Hij heeft door zijn zelfgave op het kruis de kloof tussen God en de mensen overbrugd. Dankzij de verrijzenis – het antwoord van de Vader op het leven en het trouwe getuigenis van de Zoon- leeft Christus nu bij de Vader als onze pleitbezorger.
en in de Geest.
Gods liefdeskracht maakt elke keer weer de band tussen het Pasen van Jezus en ons eigen leven. In de liturgie wordt telkens weer Gods Geest ingeroepen om ons het leven, sterven en verrijzen van Jezus in herinnering te brengen en om ons te laten delen in het nieuwe leven van Christus.

Vanuit de bijbelse verhalentraditie reikt de liturgie woorden, beelden, handelingen en andere uitdrukkingsvormen aan, waarmee de verbondenheid met de onzichtbare God en de levende Heer Jezus opgeroepen en uitgedrukt worden. Ze willen altijd iets oproepen van wat niet zomaar te zien of uit te drukken is: de liefdevolle, bevrijdende aanwezigheid van God.  Wanneer mensen zich bij dit ‘liturgische spel’ aansluiten worden ze binnengeleid in de basishoudingen van het geloof: luisterbereidheid, vertrouwen, zelfgave, dankbaarheid, lofprijzing, smeking, hoop…

Reacties uitgeschakeld voor Focus: het fundament van de liturgie

Opgeslagen onder litugie vieren

Reacties zijn gesloten.