Het Lam van God

zubaranIn de eucharistie keert de rijke Bijbelse thematiek van het lam vaak terug, in het bijzonder tijdens de communieritus.  ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt’ zijn de woorden waarmee  Johannes de Doper verwijst naar Jezus. De uitdrukking verwijst naar Jezus als het uiteindelijke paaslam dat de nieuwe uittocht mogelijk maakt dood en zonde naar leven en vrijheid. Maar ook naar de het lam waarvan sprake is in de liederen van de Lijdende Dienaar bij de profeet Jesaja.
Als we dus het Lam Gods zingen terwijl het brood wordt gebroken, gaat het om iets wezenlijks: het gebroken brood en de gedeelde wijn vertellen ons hoe Jezus Christus heeft geleefd en wat zijn ‘engagement’ is geweest: niets minder dan zijn eigen leven breken en delen voor de mensen. Ze tonen ons wat het einddoel is van het danken en het gedenken tijdens de eucharistie : dat allen die meevieren, groeien in de liefde die Christus heeft voorgeleefd, door zelf hun leven te breken en te delen voor anderen.

Reacties uitgeschakeld voor Het Lam van God

Opgeslagen onder litugie vieren

Reacties zijn gesloten.