De dienst van het Woord: “om te luisteren en te antwoorden” (1)

Ambo.Rabboeni 008In een eucharistieviering lezen we de Schrift niet als een geschiedenis boek, dat verhalen van vroeger vertelt. Op het einde van de lezing klinkt vaak ‘Zo spreekt de Heer’ of ‘Woord van de Heer’. We lezen de oude Bijbelteksten inderdaad vanuit het geloof dat God ons daarin ook vandaag  – hier en nu- een levend Woord toespreekt. Zoals Hij vroeger Abraham, Mozes en zoveel anderen heeft aangesproken, zo spreekt Hij het ook tot ons.

In de lezing van het evangelie proberen we de stem van de verrezen Christus te beluisteren. De liturgie drukt dit mooi uit: terwijl we God lof toezingen met het ‘Alleluia’ , staan we recht, want in het evangelie begroeten we Jezus zelf. Bij plechtige vieringen wordt het evangelieboek aangebracht, begeleid door brandende kaarsen en wordt het bewierookt. Dit mag ook duidelijk klinken als de gemeenschap de aankondiging van de voorganger (‘Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus) beantwoordt de begroeting ‘Lof zij U, Christus’.  Het maakt wel degelijk een verschil hoe je klemtoon hier legt.

Reacties uitgeschakeld voor De dienst van het Woord: “om te luisteren en te antwoorden” (1)

Opgeslagen onder litugie vieren, Uncategorized

Reacties zijn gesloten.