Kyrie eleison !

image_previewOnlangs vroeg iemand me: ‘Maar heb je dat soms ook niet, dat gevoel dat er in het gebed een spatie is tussen God en jezelf ?’ En even later: ‘En zou Jezus die spatie kunnen wegnemen?’ Ik dacht: ‘Waw, ik hier hoor is gewoon een prachtige duiding van het gebed om ontferming.’ Want daarover gaat het: bij het begin van de eucharistie staan we voor God, in het volle bewustzijn dat we uit onszelf niet in staat zijn ons tot Hem te richten. Hij ‘die woont in ontoegankelijk licht’ (1 Tim 6, 16) is zo anders dan wij, kleine en broze mensen. Maar in de kyrie-litanie mogen we beroep doen op Jezus die de kloof kan en wil dichten. Hij is de grote Bruggenbouwer die God en mens met elkaar verbindt. Met de blinde Bartimeüs roepen we tot driemaal toe: ‘Heer, ontferm U over ons. ’ Met Hem erbij kunnen we vrijuit en in volle vertrouwen tot de Vader gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Kyrie eleison !

Opgeslagen onder litugie vieren

Reacties zijn gesloten.