Focus: stilte in de liturgie

crypteMomenten van stilte tijdens de eucharistie zijn geen korte onderbrekingen of pauzes. Ze hebben een eigen functie en helpen om ruimte te scheppen voor de Andere die we aanwezig weten in de stilte. Een uitnodiging om eens te ‘luisteren’ naar wat de rituele stiltes bedoelen op verschillende momenten tijdens de viering:

* bij het begin van een eucharistieviering nodigt de voorganger de gemeenschap uit om tijdens een moment van stilte tot inkeer te komen en de Heer persoonlijk om ontferming te vragen. “Jezus, kom mij te hulp, zonder U kan ik niet tot God bidden, ik heb U zo nodig.”
* vóór het openingsgebed zegt de priester: ‘Laten wij bidden.’ Hierna volgt een korte stilte, die je de kans geeft om datgene wat je op dat moment bezig houdt biddend in Gods handen te leggen, zodat je ook innerlijk vrij wordt om echt de eucharistie te vieren. Daarna bidt de priester het openingsgebed waarin hij als het ware ‘samenvat’ wat de gelovigen voordien in stilte gebeden hebben. Iedereen kan dit beantwoorden met een instemmend amen.
* tijdens dienst van het Woord zijn er na de lezingen en na de homilie stiltemomenten die ons toelaten om de woorden uit de Schrift die we beluisterden te overwegen, om ze zo dieper tot ons te laten doordringen. In die stilte ontstaat ook het antwoord dat we aan God willen geven. Dit antwoord kan uitgedrukt wordt in de voorbede.
* tijdens de eucharistische liturgie bidt de priester op verschillende momenten in volstrekte stilte. Tijdens deze ogenblikken word je uitgenodigd om jouw gebed met dat van de priester te verenigen.
Zo geeft bijvoorbeeld de stilte voor de communie je de kans om je voor te bereiden op het grote geschenk dat je zal ontvangen. “Maak mijn hart open om U te ontvangen, ik wil U binnenlaten in mijn leven opdat U het kan vullen met Uw liefde”
*ook de stilte na de communie heeft een eigen kleur en betekenis: ze is een goed moment om de Heer iets te vragen en Hem te danken voor zijn aanwezigheid, voor alles wat je van Hem mag ontvangen en je zomaar geschonken wordt.
Meer achtergrond vind je hier.

Reacties uitgeschakeld voor Focus: stilte in de liturgie

Opgeslagen onder litugie vieren

Reacties zijn gesloten.